ARBEJDSMETODER


M A R I A   K R Ø L


AUTORISERET PSYKOLOG

SPECIALIST I PSYKOTERAPI


TLF. 60 61 04 59  -  FREDERIKSBERGARBEJDSMETODER


Jeg arbejder ud fra evidensbaserede teorier og metoder; kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion-focused therapy (CFT) samt eksistentiel terapi. 


Jeg vil gerne fortælle om de teorier og metoder jeg arbejder ud fra, og sammen finder vi ud af, hvad der passer bedst til dig.


Autorisation indebærer, at jeg har gennemgået en praktisk 2-årig uddannelse og er forpligtet til lovgivning vedr. tavshedspligt, journalpligt og etiske retningslinier. Autorisation gives af Psykolognævnet under Social- og Integrationsministeriet.


Specialist i psykoterapi er en 5-årig specialistuddannelse i Dansk Psykolog Forening indenfor klinisk psykologi. På min efteruddannelse har jeg  specialiseret mig indenfor kognitiv adfærdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og eksistentiel terapi. Specialistuddannelsen indeholder psykologisk praksis, teori og metode, supervision samt personligt udviklingsarbejde.


Supervisor i psykoterapi betyder, at jeg er uddannet og certificeret af Dansk Psykolog Forening til at supervisere psykologer og andre faggrupper indenfor psykoterapi, klinisk psykologi.