MIGM A R I A   K R Ø L


AUTORISERET PSYKOLOG

SPECIALIST I PSYKOTERAPI


TLF. 60 61 04 59  -  FREDERIKSBERGMARIA KRØL (1978)


Jeg er uddannet cand.psych. (psykolog) fra Københavns Universitet i 2009. Jeg er uddannet og godkendt som autoriseret psykolog af Psykolognævnet. Efterfølgende er jeg efteruddannet specialist i psykoterapi for unge og voksne (klinisk psykologi) godkendt af Dansk Psykolog Forening. Derudover er jeg godkendt supervisor i psykoterapi.


Udover privat praksis har jeg  har fast ansættelse på Instituttet for Blinde og Svagsynede, hvor jeg yder højtspecialiserede indsatser omkring kriser, stress, angst, leve med funktionsnedsættelse mm. Jeg laver udviklingsprojekter, superviserer, rådgiver og underviser professionelle.


Forud for min uddannelse i psykologi har jeg en bachelor i  økonomi og filosofi  (BAfil) fra CBS.


Jeg er nysgerig på samfundet, mennesker, relationer og trivsel. Psykologi har altid optaget mig. Jeg arbejder empatisk og åbent, og jeg glæder mig at møde dig.